KOPĪBĀ IR SPĒKS

Mums visiem apvienojoties mēs varam saglabāt Mangaļsalas vidi un uzlabot visu labo tajā! Varam likvidēt vai mazināt kaitējumu visam sliktajam mūsu apkērtējā vidē. Tikai kopā darot, mēs gūsim prieku, baudījumu un gandarījumu no visiem rezultātiem. Cīnoties kopā, rūgtums par nepanākto tūlītējo efektu būs mazāks, nekā tad, ja cīnīsimies katrs atsevišķi.